Wat doet een magnetiseur?

Wat doet een magnetiseur?

Een magnetiseur helpt mens én dier bij het oplossen van hun problemen door het opsporen van blokkades en storingen in het lichaam. Bij magnetiseren wordt gebruik gemaakt van genezende energie. Deze wordt via de handen van de magnetiseur gebundeld en dáár gebruikt waar het lichaam van de cliënt het nodig heeft.

 

Magnetiseren brengt weer rust en harmonie in lichaam en geest. Bij magnetiseren wordt niet alléén de ‘zieke’ plek behandeld, maar u, totaal, als mens.Ook voor kinderen is het een heel prettige behandelmethode. Doordat kinderen erg gevoelig zijn voor energie slaat een behandeling vaak snel aan.

Wat kan een magnetiseur behandelen?

In principe kunnen veel klachten behandeld worden, zowel lichamelijk als geestelijk. De behandeling bestaat uit meerdere sessies.  Soms verergert de klacht tijdelijk.

Wat kunt uzelf van een behandeling voelen?

Bijna alle mensen betitelen een behandeling als prettig. Ze voelen de warmte, kou, wind of een lichte tinteling. Sommige mensen voelen niets maar ervaren wel de uitwerking.

Wordt iedereen beter?

Dat zou mooi zijn maar dit is zeker niet het geval. Overigens zijn niet alle ziektes te genezen d.m.v. magnetiseren. Denk bijvoorbeeld maar eens aan kanker. Het is meestal wel zo dat een magnetiseur bij een eerste behandeling aanvoelt of hij u kan helpen.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?

Binnen 5 behandelingen moet er een goede verbetering zijn van de klacht en/of aandoening. Soms zijn minder of juist meer behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

 Moet ik me uitkleden tijdens een behandeling?

Nee, dat is absoluut niet nodig! Het is tijdens een behandeling van groot belang dat u zich totaal op uw gemak voelt. Anders werpt u een natuurlijke blokkade op wat het magnetiseren alleen maar tegen zou werken.

Ziet of weet een magnetiseur alles van mij als hij mij behandeld?

Nee, belangrijke dingen over uw gezondheid of brandende vragen die u zelf stelt zouden door een magnetiseur spontaan beantwoord kunnen worden. Alles wat u graag voor u houdt blijft ook voor de magnetiseur verborgen.

Mag ik de medicijnen van de behandelend arts stoppen uit mijzelf of op aan rade van de magnetiseur?

Het is nooit verstandig uit u zelf of op aanraden van een magnetiseur uw voorgeschreven medicijnen te verminderen of te stoppen. Neem altijd contact op met de behandelend arts.

Kan een magnetiseur ook baby’s en kinderen helpen?

Magnetiseren is niet leeftijd gebonden. Baby’s en kinderen zijn daarom geen enkel probleem.